നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » HAJJ BEGAN ON SATURDAY UNDER STRICT COVID 19 PRECAUTIONARY MEASURES

    ഇന്ന് അറഫാ സംഗമം; കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

    കനത്ത സുരക്ഷയിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുമാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനം