നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » HOT AIR BALLOON FESTIVAL TAKES OFF IN JORDANS WADI RUM DESERT

    Hot Air Balloon Festival | ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഹോട്ട് എയര്‍ ബലൂണ്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍; ജോര്‍ദാനിലെ കാഴ്ചകൾ

    ജോർദാനിലെ വാദി റം മരുഭൂമിയിൽ നടന്ന ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ

    )}