നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » HUNDREDS OF ELEPHANTS FOUND DEAD IN A MYSTERIOUS CONDITION IN BOTSWANA

    ബോട്സ്വാനയിൽ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ചരിഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആനകൾ; പുതിയ രോഗഭീതിയിൽ അധികൃതര്‍

    പ്രകൃതിദത്തമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷവസ്തുക്കളാകാം ആനകളുടെ മരണത്തിന് ഇടയക്കിയതെന്ന വാദവും ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമകാരണം സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഇതുവരെ നിഗമനത്തിലെത്താനായിട്ടില്ല.

    )}