നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » MEGAN ROHRER ELECTED FIRST TRANSGENDER BISHOP IN US

    യുഎസില്‍ ആദ്യ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ ബിഷപ്പ്; അറിയാം ബിഷപ്പ് മേഗന്‍ റോററിനെക്കുറിച്ച്

    യുഎസില്‍ ആദ്യ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ ബിഷപ്പായി മേഗന്‍ റോററിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു