നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » MOUNT ETNA SPEWS SMOKE AND ASH SEE PHOTOS

    തീ തുപ്പി ഇറ്റലിയിലെ മൗണ്ട് എറ്റ്ന; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ അഗ്നിപർവതത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ

    അഗ്നിപർവതത്തിൽ നിന്ന് പുകയും ചാരവും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    )}