നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » NASA PERSEVERANCE ROVER LANDS ON MARS

    ചൊവ്വയിൽ പറന്നിറങ്ങി പെ‍ഴ്സെവറൻസ്; ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു

    ചൊവ്വയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പെഴ്‌സെവറന്‍സിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നു.

    )}