നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » NORTH KOREA FIRES TWO UNIDENTIFIED PROJECTILES INTO SEA OF JAPAN SEOUL

    ഉത്തരകൊറിയയുടെ 'അജ്ഞാത' മിസൈൽ പരീക്ഷണം; വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദക്ഷിണകൊറിയ

    പ്യോഗോങിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ നടന്നുവരുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്നും ദക്ഷിണകൊറിയ ആരോപിക്കുന്നു

    )}