Home » photogallery » world » PICTURES OF THE WEEK AROUND THE WORLD

ഈ ആഴ്ച്ചയിലെ ലോക വാർത്തകൾ; ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

ഈ ആഴ്ച്ച ലോകത്ത് നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ