നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » PINEAPPLE SUGAR AND YEAST FOR A KICK PEOPLE TURN TO THE FRUIT FOR ALCOHOLIC RELIEF IN S AFRICA

    കൈതച്ചക്കയും ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് 'കിക്ക്' ആകാൻ തൽക്കാലം അത്രയും മതി

    പൈനാപ്പിളിന്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും യീസ്റ്റിന്റെയും ശരിയായ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കിക്ക് കിട്ടുന്ന മദ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വാറ്റുകാർ പറയുന്നത്.

    • News18
    • |