നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » TURKEY CONDEMNS GREEK REACTION TO HAGIA SOPHIA CHURCH CONVERSION

    Hogia Sophia ഹാഗിയ സോഫിയ മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കിയതിൽ എതിർപ്പ്; ഗ്രീക്കിന്‍റെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി തുർക്കി

    Hagia Sophia ഗ്രീക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രസ്താവനകളെയും പതാക കത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തോടും അപലപിക്കുന്നതായി തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

    )}