സുസാന കപുടോവ, അറിയുമോ ഈ സുന്ദരിയെ?

58 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് സുസാന സ്ലൊവാക്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായത്

  • News18
  • |