നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » WORLD S TOP 10 EXPENSIVE CITIES TELAVIV PARIS HONG KONG TRANSPG

    World's Top 10 Expensive Cities| ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ നഗരം ടെൽ അവീവ്; തൊട്ടുപിന്നിൽ പാരീസും ഹോങ്കോംഗും

    173 നഗരങ്ങളിലെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില യുഎസ് ഡോളറിൽ താരതമ്യം ചെയ്താണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്

    • |