ഹോം » dancer vp mansiya
Dancer VP Mansiya

Dancer Vp Mansiya

ഭരതനാട്യം നർത്തകിയായ വി പി മൻസിയ. ഹിന്ദു അല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ നൃത്തപരിപാടിയിൽ നിന്ന് മൻസിയയെ ഒഴിവാക്കിയത്  വിവാദമായിരുന്നു,

 

ലൈവ് നൗ

    Top Stories