ഹോം » tata ace ht
Tata Ace HT+

Tata Ace Ht

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ Tata Ace അത്ര അപരിചിതമല്ല. താങ്ങാനാവുന്ന വില, ഉയർന്ന ലാഭം, എളുപ്പത്തിലുള്ള സേവനക്ഷമത, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയോടെ വരുന്ന Tata Motors-ന്‍റെ  ഈ ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ്

Tata Ace Ht - All Results

 

ലൈവ് നൗ

    Top Stories