ഹോം » വീഡിയോ

ഏതാണ് ശരിയായ ചുവരെഴുത്ത്? തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടർമാർ

Kerala10:56 AM April 30, 2019

എന്റ വോട്ട് ജന നന്മയ്ക്ക്... യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി കെസി വേണുഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിക്കുക. എന്താണ് ശരിയായ ചുവരെഴുത്ത് എന്നുപോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടർമാർ

webtech_news18

എന്റ വോട്ട് ജന നന്മയ്ക്ക്... യുഡിഫ് സ്ഥാനാർഥി കെസി വേണുഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിക്കുക. എന്താണ് ശരിയായ ചുവരെഴുത്ത് എന്നുപോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വോട്ടർമാർ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV