ഹോം » വീഡിയോ

ആലപ്പുഴയിൽ 450 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി

Kerala19:09 PM August 11, 2019

ആലപ്പുഴയിൽ മടവീണ കൈനകരി, കനകാശ്ശേരി പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് സമീപത്തു നിന്ന് 450 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞതും മഴ ശമിച്ചതും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസ വാർത്തയാണ്.

webtech_news18

ആലപ്പുഴയിൽ മടവീണ കൈനകരി, കനകാശ്ശേരി പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് സമീപത്തു നിന്ന് 450 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞതും മഴ ശമിച്ചതും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസ വാർത്തയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading