മിന്ത്രയ്ക്കു പിന്നാലെ ലോഗോ മാറ്റി ആമസോണും; മുൻ ലോഗോയ്ക്ക് ഹിറ്റ്ലറുടെ മീശയുമായി ഉപമ

Buzz07:26 AM March 03, 2021

Amazon logo undergoes a change after earlier logo was compared to Hitler moustache | ആദ്യ ലോഗോയ്ക്ക് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ മീശയുമായി സമാനത ഉണ്ടെന്ന നെറ്റിസൺസിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് മാറ്റം

News18 Malayalam

Amazon logo undergoes a change after earlier logo was compared to Hitler moustache | ആദ്യ ലോഗോയ്ക്ക് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ മീശയുമായി സമാനത ഉണ്ടെന്ന നെറ്റിസൺസിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് മാറ്റം

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories