ഹോം » വീഡിയോ » Buzz » lucy-teacher-of-chittanda-star-in-social-media-tv-rv

‌'വമ്പൻമാരുടെ കുത്തക.... പൊളിച്ചടുക്കി ചിറ്റണ്ട'; ടീച്ചറുടെ വിജയാഹ്ളാദ മുദ്രാവാക്യം വൈറൽ

Buzz07:16 AM November 06, 2019

തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ചിറ്റണ്ട ജ്ഞാനോദയം സ്കൂളിലെ ലൂസി ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ താരം. അതിനു കാരണം ടീച്ചർ വിളിച്ചുനൽകിയ വിജയാഹ്ളാദ മുദ്രാവാക്യവുമാണ്.

തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ചിറ്റണ്ട ജ്ഞാനോദയം സ്കൂളിലെ ലൂസി ടീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ താരം. അതിനു കാരണം ടീച്ചർ വിളിച്ചുനൽകിയ വിജയാഹ്ളാദ മുദ്രാവാക്യവുമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV