രത്തൻ ടാറ്റയെ 'ഛോട്ടു' എന്ന് വിളിച്ച് പെണ്‍കുട്ടി

Buzz12:51 PM February 12, 2020

നമ്മള്‍ എല്ലാവരിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു..

News18 Malayalam

നമ്മള്‍ എല്ലാവരിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു..

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories