ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ?...വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ സഹായിക്കാൻ കൈനീട്ടി ഒറാങൂട്ടാൻ

Buzz16:14 PM February 08, 2020

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബൊർണിയോ ഒറാങൂട്ടൻ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ അപൂർവ കാഴ്ച.

News18 Malayalam

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബൊർണിയോ ഒറാങൂട്ടൻ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ അപൂർവ കാഴ്ച.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories