പണിമുടക്കിന്‍റെ പിറ്റേന്ന് നിക്ഷേപകസംഗമം നടത്തുന്നതിനെ പരിഹസിച്ച് നിസാൻ സിഐഒ

Buzz15:34 PM January 07, 2020

'അവിടെ കല്യാണ വാദ്യാഘോഷം, ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ... ഒടുവിൽ കാച്ചിയ പാലിൽ വിഷം കലക്കി കുടിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി'- 24 മണിക്കൂർ നീളുന്ന പണിമുടക്കിന് പിറ്റേന്ന് സർക്കാർ കൊച്ചിയിൽ അസെൻഡ് നിക്ഷേപ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പരിഹാസം

News18 Malayalam

'അവിടെ കല്യാണ വാദ്യാഘോഷം, ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ... ഒടുവിൽ കാച്ചിയ പാലിൽ വിഷം കലക്കി കുടിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി'- 24 മണിക്കൂർ നീളുന്ന പണിമുടക്കിന് പിറ്റേന്ന് സർക്കാർ കൊച്ചിയിൽ അസെൻഡ് നിക്ഷേപ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പരിഹാസം

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories