ആ പ്രിയങ്ക അല്ല ഈ പ്രിയങ്ക; നാവുപിഴച്ച് മുദ്രാവാക്യം; കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് ട്രോളോട് ട്രോൾ

Buzz11:51 AM December 02, 2019

സോണിയ ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സിന്ദാബാദ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ..

News18 Malayalam

സോണിയ ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സിന്ദാബാദ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ..

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories