'ചൂണ്ടയും ഇരയും മത്സരാർത്ഥികൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം'

Buzz17:07 PM November 17, 2019

'വേട്ടക്കാര'നെയും ഇരയെയും ഒരു നൂലിൽ കെട്ടാൻ സിപിഎമ്മിനും ഡിവൈഎഫ്ഐക്കും അല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും? എത്ര ഭാവനാസമ്പന്നമാണ് ആ സംഘടനയെന്നും പി.സി വിഷ്ണുനാഥ് ചോദിക്കുന്നു.

News18 Malayalam

'വേട്ടക്കാര'നെയും ഇരയെയും ഒരു നൂലിൽ കെട്ടാൻ സിപിഎമ്മിനും ഡിവൈഎഫ്ഐക്കും അല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് സാധിക്കും? എത്ര ഭാവനാസമ്പന്നമാണ് ആ സംഘടനയെന്നും പി.സി വിഷ്ണുനാഥ് ചോദിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories