Home » News18 Malayalam Videos » coronavirus-latest-news » സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളും ഹോട്ടലുകളും ജില്ലാഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കും' എറണാകുളം COVID-19 റിപ്പോർട്ട്

സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളും ഹോട്ടലുകളും ജില്ലാഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കും' എറണാകുളം COVID-19 റിപ്പോർട്

Corona21:49 PM March 18, 2020

സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളും ഹോട്ടലുകളും ജില്ലാഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കും' എറണാകുളം COVID-19 റിപ്പോർട്ട്

News18 Malayalam

സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളും ഹോട്ടലുകളും ജില്ലാഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കും' എറണാകുളം COVID-19 റിപ്പോർട്ട്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories