പ്രതികൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു; NIA

Crime16:20 PM October 12, 2020

മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് പ്രതികൾ സ്വർണ്ണം കടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം കടത്തുമായിരുന്നെന്നും എൻ.ഐ.എ

News18 Malayalam

മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് പ്രതികൾ സ്വർണ്ണം കടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾ വൻതോതിൽ സ്വർണം കടത്തുമായിരുന്നെന്നും എൻ.ഐ.എ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories