മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് സ്വാധീനമെന്ന് ഇ.ഡി

Crime21:21 PM August 14, 2020

സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

News18 Malayalam

സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories