ഹോം » വീഡിയോ

കുറിച്യർ മലയിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു

Kerala13:06 PM August 13, 2019

ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയെ തുടർന്ന് വയനാട് പൊഴുതന കുറിച്യർ മലയിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പ്രദേശത്തെ 100 കുടുംബങ്ങളെ ആണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രദേശത്ത് 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വൻ കുഴി രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി

webtech_news18

ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയെ തുടർന്ന് വയനാട് പൊഴുതന കുറിച്യർ മലയിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പ്രദേശത്തെ 100 കുടുംബങ്ങളെ ആണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രദേശത്ത് 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ വൻ കുഴി രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading