നിമിഷ സജയൻ അപാര ഫ്രെയിമിങ് സെൻസുള്ള നടിയെന്ന് സനൽകുമാർ ശശിധരൻ

Film13:03 PM November 23, 2019

ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് നിമിഷയ്ക്കെന്ന് സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ

News18 Malayalam

ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് നിമിഷയ്ക്കെന്ന് സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories