ഒരുകാലത്ത് കാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാർ വനസംരക്ഷകരായതെങ്ങിനെ? 'വിടിയൽ'

Film10:38 AM February 11, 2020

കാടു കാക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന്  23 അംഗസംഘം സ്വമേധയാ ഉറപ്പു നല്‍കി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിനുള്ള വഴിയായി പിറന്നതാണ് വിടിയല്‍ വനപാതുകാപ്പ്  സംഘം എന്ന ഇക്കോ ഡെവല്പ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി.

News18 Malayalam

കാടു കാക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന്  23 അംഗസംഘം സ്വമേധയാ ഉറപ്പു നല്‍കി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിനുള്ള വഴിയായി പിറന്നതാണ് വിടിയല്‍ വനപാതുകാപ്പ്  സംഘം എന്ന ഇക്കോ ഡെവല്പ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories