പാകിസ്ഥാനിൽ ചാരവൃത്തി നടത്താൻ പൃഥ്വി; 'കറാച്ചി 81' പ്രഖ്യാപിച്ചത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ

Film10:27 AM January 26, 2020

രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചാരവൃത്തിയുടെ കഥ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

News18 Malayalam

രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചാരവൃത്തിയുടെ കഥ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories