മാമാങ്കത്തിലെ 'ചന്ദ്രോത്ത് ചന്തുണ്ണി' മമ്മൂട്ടിക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ

Film16:41 PM December 18, 2019

മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രോത്ത് വലിയ പണിക്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനാണ് ചന്ദ്രോത്ത് ചന്തുണ്ണി.

News18 Malayalam

മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്രോത്ത് വലിയ പണിക്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനാണ് ചന്ദ്രോത്ത് ചന്തുണ്ണി.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories