ഷെയ്ൻ നിഗമിന്റെ വെയിൽ, കുർബാനി സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു

Film18:04 PM November 28, 2019

Qurbani, Veyil movies of Shane Nigam called off | എൽ.എസ്.ഡി. പോലെയുള്ള ലഹരികൾ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും നിർമ്മാതാക്കൾ

News18 Malayalam

Qurbani, Veyil movies of Shane Nigam called off | എൽ.എസ്.ഡി. പോലെയുള്ള ലഹരികൾ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും നിർമ്മാതാക്കൾ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories