ന്യൂസ്18 വാർത്ത തുണയായി: കുവൈറ്റിൽ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

Gulf22:38 PM December 04, 2019

പാസ്പോർട്ട് കളഞ്ഞുപോയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

News18 Malayalam

പാസ്പോർട്ട് കളഞ്ഞുപോയതിനെ തുടർന്ന് പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories