ഹോം » വീഡിയോ

കടൽ കവരുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ, തിളച്ചുമറിയുന്ന തീരദേശം: CLEAR CUT

Kerala16:17 PM June 13, 2019

പ്രളയ പുനർനിർമാണത്തിന് ഇപ്പോഴും ഓഫിസുപോലും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സർക്കാർ ഈ ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്?

webtech_news18

പ്രളയ പുനർനിർമാണത്തിന് ഇപ്പോഴും ഓഫിസുപോലും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സർക്കാർ ഈ ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്?

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading