കെജ്‌രിവാളിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം

India21:10 PM February 11, 2020

സ്വയം പരാജയപ്പെട്ട് സംപൂജ്യരായെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കോൺഗ്രസിന്‍റെ സഹായം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ രണ്ടിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

News18 Malayalam

സ്വയം പരാജയപ്പെട്ട് സംപൂജ്യരായെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കോൺഗ്രസിന്‍റെ സഹായം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ രണ്ടിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories