സ്വതന്ത്ര്യസമരം നാടകമായിരുന്നെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്; അതൊരു ഒത്തു കളിയായിരുന്നെന്നും പരാമർശം

India08:23 AM February 03, 2020

സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരം. മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ നിരാഹാര സമരവും സത്യാഗ്രഹവും നാടകമായിരുന്നു

News18 Malayalam

സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരം. മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ നിരാഹാര സമരവും സത്യാഗ്രഹവും നാടകമായിരുന്നു

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories