തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒമർ അബ്ദുള്ള; വൈറലായി മമത ബാനർജിയുടെ ട്വീറ്റ്

India20:31 PM January 25, 2020

'ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒമറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യരാജ്യത്താണ്. ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കും' - ഒമറിന്‍റെ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് മമത ബാനർജി ചോദിക്കുന്നു.

News18 Malayalam

'ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒമറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എനിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യരാജ്യത്താണ്. ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കും' - ഒമറിന്‍റെ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് മമത ബാനർജി ചോദിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories