പരിഷ്കാരങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിനെ തകർക്കുന്നത്; എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ

India15:13 PM May 24, 2021

ഡയറിഫാമുകൾ മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് എന്ന പേരിൽ അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ പാൽ കമ്പനിക്ക്  കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണിതെന്ന് എംപി ആരോപിച്ചു.

News18 Malayalam

ഡയറിഫാമുകൾ മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് എന്ന പേരിൽ അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ പാൽ കമ്പനിക്ക്  കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണിതെന്ന് എംപി ആരോപിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories