ഋഷി കപൂറിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മകൾ റിഥിമ:

India16:00 PM April 30, 2020

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് 1400 കിലോമീറ്ററാണ് റിഥിമയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിനെ അവസാനമായി കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല..

News18 Malayalam

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് 1400 കിലോമീറ്ററാണ് റിഥിമയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിനെ അവസാനമായി കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല..

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories