നവ രംഗവേദിയുടെ നായകൻ ഗിരീഷ് കര്‍ണാട് യാത്രയായി

India22:42 PM June 10, 2019

വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരായ ശക്തമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ ആയിരുന്നു കർണാടിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്.

webtech_news18

വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരായ ശക്തമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ ആയിരുന്നു കർണാടിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV