കന്നഡിഗർക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ജോലിസംവരണം നൽകണം; നാളെ കർണാടക ബന്ദ്

India22:26 PM February 12, 2020

സരോജിനി മഹിഷി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

News18 Malayalam

സരോജിനി മഹിഷി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories