ശബരിമല വിധി: വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് സർക്കാർ

India15:26 PM February 06, 2020

സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ മറ്റ് മതങ്ങളിലുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടതിനാലാവാം വിശാലബെഞ്ചിന് വിട്ടതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

News18 Malayalam

സമാനമായ സംഭവങ്ങള്‍ മറ്റ് മതങ്ങളിലുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടതിനാലാവാം വിശാലബെഞ്ചിന് വിട്ടതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories