നാല് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഷഹീൻ ബാഗിൽ വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി

India14:58 PM February 10, 2020

'നാല് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രതിഷേധത്തിനായി പോകുമോ? എന്ന ചോദ്യമാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കായി വാദിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരോട് കോടതി ചോദിച്ചത്.

News18 Malayalam

'നാല് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രതിഷേധത്തിനായി പോകുമോ? എന്ന ചോദ്യമാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കായി വാദിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരോട് കോടതി ചോദിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories