ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » after-loknath-behra-took-over-as-dgp-police-spent-rs-151-crore-on-renovation

ലോക്നാഥ് ബെഹ്‌റ DGPയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പൊലീസ് നവീകരണത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് 151 കോടി രൂപ

Kerala17:04 PM February 15, 2020

ലോക്നാഥ് ബെഹ്‌റ DGPയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പൊലീസ് നവീകരണത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് 151 കോടി രൂപ

News18 Malayalam

ലോക്നാഥ് ബെഹ്‌റ DGPയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പൊലീസ് നവീകരണത്തിന് ചെലവഴിച്ചത് 151 കോടി രൂപ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV