ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » complaint-against-kattappana-tribal-school-denied-admission-to-student1-gg

വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആദിവാസി കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു

Kerala21:26 PM February 09, 2020

സ്‌കൂളിലെ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് പത്താംക്ലാസില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചെന്ന് പരാതി. ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ട്രൈബല്‍ സ്‌കൂളിനെതിരെയാണ് ആരോപണം.

News18 Malayalam

സ്‌കൂളിലെ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് പത്താംക്ലാസില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചെന്ന് പരാതി. ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ട്രൈബല്‍ സ്‌കൂളിനെതിരെയാണ് ആരോപണം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV