ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » coronavirus-outbreak-12-people-under-medical-observation-in-kannur

Coronavirus Outbreak: ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ 12 പേർ കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ

Kerala12:15 PM January 27, 2020

Coronavirus Outbreak: ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ 12 പേർ കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ

News18 Malayalam

Coronavirus Outbreak: ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ 12 പേർ കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV