ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » covid-19-kochi-municipality-meets-budget-session-in-violation-of-collectors-ban

COVID-19: കലക്ടറുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേർന്ന് കൊച്ചി നഗരസഭ

Kerala15:29 PM March 23, 2020

COVID-19: കലക്ടറുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേർന്ന് കൊച്ചി നഗരസഭ

News18 Malayalam

COVID-19: കലക്ടറുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേർന്ന് കൊച്ചി നഗരസഭ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV