ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » firoz-kunnumparambil-about-his-charity-plans-for-2020

പുതുവർഷത്തിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ

Kerala13:41 PM January 04, 2020

സോഷ്യൽ മീഡിയാ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ.ഡിസംബറിൽ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി നിർത്തിയ ഫിറോസ് ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. 2020ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ

News18 Malayalam

സോഷ്യൽ മീഡിയാ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ.ഡിസംബറിൽ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റി നിർത്തിയ ഫിറോസ് ഇപ്പോഴെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. 2020ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV