ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » food-distribution-by-the-people-of-kadachikunnu-to-those-who-are-searching-in-puthumalai

പുത്തുമലയിൽ തിരച്ചിലിനിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് കടച്ചിക്കുന്ന് കൂട്ടായ്മ

Kerala19:21 PM August 18, 2019

ഇത് പുത്തുമലയ്ക്ക് കടച്ചിക്കുന്നിന്റെ സ്നേഹം.പുത്തുമലയില്‍ കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുമ്പോൾ മറന്നു കൂടാത്ത പേരാണ് കടച്ചിക്കുന്ന് കൂട്ടായ്മ. തിരച്ചിലിനിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവരാണ്. അപകടമുണ്ടായി രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഭക്ഷണവിതരണം.

webtech_news18

ഇത് പുത്തുമലയ്ക്ക് കടച്ചിക്കുന്നിന്റെ സ്നേഹം.പുത്തുമലയില്‍ കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുമ്പോൾ മറന്നു കൂടാത്ത പേരാണ് കടച്ചിക്കുന്ന് കൂട്ടായ്മ. തിരച്ചിലിനിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവരാണ്. അപകടമുണ്ടായി രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഭക്ഷണവിതരണം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading