ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » governor-arif-mohammed-khan-says-ponmudi-visit-controversy-is-not-worthy-of-reply

പൊന്മുടി സന്ദർശനവിവാദം മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

Kerala19:01 PM March 17, 2020

പൊന്മുടി സന്ദർശനവിവാദം മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

News18 Malayalam

പൊന്മുടി സന്ദർശനവിവാദം മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV