ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » high-court-against-kochi-corporation

കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

Kerala20:36 PM October 22, 2019

"കൊച്ചി നഗരത്തെ സിങ്കപ്പൂർ ആക്കി മാറ്റിയിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം." വെള്ളക്കെട്ട് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച കൊച്ചിയിൽ ‍നഗരസഭക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

News18 Malayalam

"കൊച്ചി നഗരത്തെ സിങ്കപ്പൂർ ആക്കി മാറ്റിയിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം." വെള്ളക്കെട്ട് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച കൊച്ചിയിൽ ‍നഗരസഭക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading