ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » ksrtc-one-of-the-failures-of-the-government-says-minister-thomas-isaac-rv

ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല; സര്‍ക്കാറിന്റെ പരാജയങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് KSRTCയെന്ന് ധനമന്ത്രി

Kerala16:35 PM February 08, 2020

സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല. ഇക്കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മടിയില്ല. രണ്ട് വർഷം പണം നൽകിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല.

News18 Malayalam

സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല. ഇക്കാര്യം തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മടിയില്ല. രണ്ട് വർഷം പണം നൽകിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV