ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » league-constituency-vice-president-km-basheer-suspended-for-participating-in-human-chain

മനുഷ്യമഹാ ശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ലീഗ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KM ബഷീറിന് സസ്‌പെൻഷൻ

Kerala13:14 PM January 28, 2020

മനുഷ്യമഹാ ശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ലീഗ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KM ബഷീറിന് സസ്‌പെൻഷൻ

News18 Malayalam

മനുഷ്യമഹാ ശൃംഖലയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ലീഗ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KM ബഷീറിന് സസ്‌പെൻഷൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV