ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » leopard-which-terrified-the-people-was-trapped-video-tv-pru-rv

VIDEO | മാസങ്ങളായി ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കിയ പുലി ഒടുവിൽ കെണിയിൽ

Kerala11:16 AM November 08, 2019

മൈലാമ്പാടത്ത് മാസങ്ങളോളമായി ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കിയ പുലി ഒടുവിൽ കെണിയിൽ കുടുങ്ങി. വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപിച്ച കൂടിനകത്ത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്

മൈലാമ്പാടത്ത് മാസങ്ങളോളമായി ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കിയ പുലി ഒടുവിൽ കെണിയിൽ കുടുങ്ങി. വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപിച്ച കൂടിനകത്ത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading